Bu ders 0grencilerin önleyici rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarına iliskin bilgi edinmelerini hedeflemektedir.