Dersin Amacı

Ceza Hukukunun genel ilkelerinin, suç politikasının, suç teorisinin ve suç tiplerine uygulanacak genel prensiplerin öğrenciler tarafından kavranması ve somut uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk mantığının oluşturulması amaçlanmaktadır.