Bu dersin amacı, öğrencilerin santral ve periferal sinir sistemini ve işleyisini kavrayak mesleki uygulamalarında nörofizyolojik yaklaşımlarda bulunmalarını sağlamaktır.