Bu dersin amacı, öğrencilere temel klinik bilimleri hakkında bilgi kazandırmaktır.