Bu dersin amacı öğrencilere, hareketi ve harekette rol oynayan kas, kemik, eklem, bağ ve tendonların yapısı ve mekaniği, denge, gravite merkezi, ağırlık taşıma kavramları ve biyomekanik prensiplerin hareket ile ilişkilerini yorumlamak; normal yürüyüş özelliklerini ve patolojik yürüyüş ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.