Bu dersin amacı öğrencilere, elektroterapinin elektrofiziksel prensiplerini, elektroterapi modalitelerine karşı dokuların cevaplarını incelemek, alçak ve orta frekanslı akımların etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini kazandırmaktır.