Bu dersin amacı, kalite, ISO 9000 Standartları, Toplam Kalite Yönetimi(TKY) ve Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili teorik ve uygulama bilgilerinin verilmesi ve ilgili dokümanların oluşturulması, kaydı, izlenmesi, saklanmasına yönelik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır