Bu dersin amacı, temel fizyolojik kavramlar, insan vücudunu oluşturan hücre, doku ve organ sistemlerinin normal işleyiş esasları ve mekanizmaları ve sistemler bazinda bilgi vermektir. Ayrıca sistemlerinin birbirleri ile olan etkileşimini ve fonksiyonlarının nasıl düzenlendiğini değerlendirme bilgisini kazandırmaktır.