Bu dersin amacı öğrencilere, fizyoterapi ve rehabilitasyon tanımı, içeriği, uygulama alanları, yasal düzenlemeler, ekip çalışması, ahlak ve deontoloji bilgilerinin öğretilmesidir.