Bu dersin amacı öğrencilere, hareketin temel bileşenlerini oluşturan iskelet ve kas sistemleri ile vücut sistemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.