Ders KKTC Barolar Birliği'nin hazırlamış olduğu müfredat doğrultusunda, öğrencilerin KKTC Anayasa ve Idare hukukunu daha iyi anlayıp, kavrayabilmesi ve benimseyebilmesi adına, ileriki dönemlerde kendilerini KKTC'de yapılacak olan baro sınavlarına hazırlamak amacı gütmektedir.