Dersin amacı, öğrencilerin Borçlar Hukukunun temel kavramlarına ve kaynaklarına vakıf olmalarını sağlamak suretiyle; sözleşmelerin kurulması, yorumlanması, uyarlanması, geçerlilik şartları ve sona ermesi hususunda hukuksal yorum ve muhakeme becerisi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun yanında, güncel hayat ile oldukça yakın ilişki içinde olan Borçlar Hukuku dalının önemli bir aşamasını oluşturan kusura dayanan ve kusura dayanmayan sorumluluk konularının tartışılması suretiyle; kişinin çeşitli sebeplere dayanan bir borç ilişkisi ile borç altına girebileceği, borcunu hukuka ve usule uygun olarak veya hiçbir şekilde yerine getirmediğinde borçlar hukukunda yer alan sorumluluk sebepleri doğrultusunda hukuken sorumlu tutulabileceğinin hayatın içinden örnekler ve yargı kararları ile anlatılması amaçlanmaktadır. Dersin işlenişine öncelikle, Borçlar Hukukuna giriş mahiyetinde temel kavramlar ve kaynaklar hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, borcun kaynakları, hukukî işlemlerden doğan borçlar, sözleşmeden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin kurucu unsurları, kusura dayanan sorumluluk, kusursuz sorumluluk halleri, konuları işlenecektir. Son olarak güncel hayattan örnekler ile yargı kararlarının tartışılması ve pratik çalışmalar suretiyle konuların pekiştirilmesi planlanmaktadır.