Bu dersin amacı, öğrencilerin mesleki rehberlik ve danışma kuramlarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaç doğrultusunda, mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları ile ilgili bilişsel ve duyuşsal hedefler kazandırılması tasarlanmaktadır.