Dersin temel konusu devlettir. Devletin işleyişi, modern devletin kuruluşundan bugüne tarihsel bir perspektifte öğrenciye sunularak, mevcut devlet aygıtının, tüm organ ve fonksiyonlarıyla ne olduğu üzerine bilgi verilmektedir. Böylece öğrenciler, pozitif hukuk kurallarının ötesinde devletin ne olduğu, nasıl işlediği ve ne olabileceği hakkında muhakeme yapabileceklerdir. Dersin amacı, birey, toplum ve devletin birbiriyle ilişkisini hukuksal bir çerçeveden aktarmaktır.