Bu dersin amacı, Roma Hukukunun ana esaslarının anlaşılması, böylece Roma Hukukundan günümüze kadar gelen kurumların kavranmasıdır. Öğrenciler bu sayede hem hukuk sisteminin esaslarına ve işleyişine dair, hem de hukuk kavramına ve hukuki düşünme ve muhakeme yöntemlerine dair bir temele sahip olabileceklerdir.