Bu dersin amacı, hukukun temel kavramlarını tanıtmak, öğrencilerin lisans dönemi boyunca alacakları hukuk derslerine bir temel kazandırabilmektir. Hukuk kurallarının ortaya çıkışı ve varlık nedenleri, hukukun kısımları, hukuk sistemleri, hukukun temel kavramları ve kurumları, uyuşmazlıkların çözümü ve hukuk sisteminin işleyişi dersin temelini oluşturmaktadır.