Bu ders öğrenciye, Osmanlı Devleti'nin kendi bünyesinde yaşadığı modernleşme çabalarını, Türk Devrimi'ni zorunlu kılan tarihsel koşulları, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşananların askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ortaya koymayı amaçlamaktadır.