Dersin amacı, öğrencilerin Medeni Hukukun temel kavramlarına, kaynaklarına, ilkelerine ve hak kavramına vakıf olmalarını sağlamak suretiyle; kanun hükümlerinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususunda hukuksal yorum ve muhakeme becerisi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun yanında, güncel hayat ile oldukça yakın ilişki içinde olan Medeni Hukuk dalının önemli bir aşamasını oluşturan kişi ve kişilik kavramları, kişinin ehliyetleri ile kişinin ve kişiliğin korunmasının tartışılması suretiyle; kişinin aynı zamanda hukuksal bir varlık olduğunun, kişi olmanın bir takım hukukî sonuçları olduğunun hayatın içinden örnekler ve yargı kararları ile anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin işlenişine öncelikle, Medeni Hukuka giriş mahiyetinde temel kavramlar ve kaynaklar hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, gerçek kişiler, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişinin ehliyetleri, kişilik hakkı, kişinin diğer kişilerle ve yerle ilişkisi, kişisel durum sicili, tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar konuları işlenecektir. Son olarak güncel hayattan örnekler ile yargı kararlarının tartışılması suretiyle konuların pekiştirilmesi planlanmaktadır.