Bu dersin amacı yazılı anlatım alanının tanıtılması ve bu alana yönelik öğrenme-öğretme etkinlikleri düzenleme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir:  Öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım ile ilgili kavramsal görüş geliştirmelerini; yazılı anlatım becerilerini etkili bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca yazılı anlatım alanına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile yazılı anlatım türleri, paragraf oluşturma ve paragraf türleri, noktalama işaretleri, yazım kurallarının tanıtılması ve kavratılması hedeflenmektedir.