Bu dersin amacı  psikoloji hakkında genel bir alt yapı oluşturmak. Psikoloji ve sağlık bilimlerinin kesiştiği bölgeleri tanımlamak ve bunları bir bütün olarak biopsikososyal bir çerceve içinde işlemek. Derste işlenecek konular: fizyolojik psikoloji, duyum ve algı, zihin, bilinç  ve degişen durumlar, öğrenme ve davranış analizi, bellek, yaşam boyunca insan gelişimi, motivasyon, duygu, stres ve sağlık, insan kişiliğini anlama, psikolojik bozukluklar ve sosyal psikoloji.

Bu dersin amacı, fizyoterapi öğrencilerinin psikososyal perspektife yönelik temel bilgileri edinmelerini ve bu bakış açısını klinik çalışmalarına entegre edebilmelerini sağlayabilmektir. Ders kapsamında psikososyal rehabilitasyon çerçevesi içinde akıl hastalıkları, engel kavramı ve çeşitleri, madde kullanımı ve intihar gibi bazı temel psikososyal problemlerin yanı sıra bu problemlere yönelik olası rehabilitasyon planları hakkında bilgi verilecektir.


Temel fizyolojik kavramlar, insan vücudunu oluşturan hücre, doku ve organ sistemlerinin normal işleyiş esaslari ve mekanizmaları ve sistemler bazinda bilgi vermektir. Ayrica sistemlerinin birbirleri ile olan etkileşimini ve fonksiyonlarının nasıl düzenlendiğini değerlendirme bilgisini kazandırmaktır.


 

 

 

 

 

Fizyoterapi-Rehabilitasyonda genel tanımlar, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları ve çalışma alanları, Fizyoterapi-Rehabilitasyonun ulusal ve uluslararası yapılanması, ülkemizde ve yurtdışındaki fizyoterapi uygulamaları ve uygulama merkezleri, fizyoterapide etik prensipler ve değerler, ekip çalışması, fizyoterapistin sağlık personeli ve hasta ile ilişkileri ve iletişimi, fizyoterapide gelişmeler  ve fiziksel/thermal ajanlara girişi -ısı-ışık ve hidroterapi prensipleri- tartışmakta ve değerlendirmektir.

 

 


ACİL BAKIM VE İLK YARDIM İLE İLGİLİ BİLGİ VE BECERİLERİ GELİŞTİRMEK.