Dersin amacı, öğrencilerin Medeni Hukukun temel kavramlarına, kaynaklarına, ilkelerine ve hak kavramına vakıf olmalarını sağlamak suretiyle; kanun hükümlerinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususunda hukuksal yorum ve muhakeme becerisi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun yanında, güncel hayat ile oldukça yakın ilişki içinde olan Medeni Hukuk dalının önemli bir aşamasını oluşturan aile hukukunun en önemli sorunlarından biri olan bir evliliğin nasıl kurulacağı, devamında hangi hükümlere tâbi olacağı ve nasıl sona ereceğinin tartışılması suretiyle; aile ilişkilerinin aynı zamanda bir takım hukukî sonuçları olduğunun hayatın içinden örnekler ve yargı kararları ile anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin işlenişine öncelikle, Aile Hukukunun konusu, özellikleri ve Medenî Kanun’daki yeri hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, nişanlılık, evlenme, evliliğin sona ermesi ve özel olarak boşanma, evliliğin genel hükümleri, evlilik birliğinde mal rejimleri, soybağının kurulması, aile ilişkilerinden doğan yardım nafakası, ev düzeni, aile malları ile vesayet konuları işlenecektir. Son olarak güncel hayattan örnekler ile yargı kararlarının tartışılması ve pratik çalışmalar suretiyle konuların pekiştirilmesi planlanmaktadır.

Dersin amacı, öğrencilerin Medeni Hukukun temel kavramlarına, kaynaklarına, ilkelerine ve hak kavramına vakıf olmalarını sağlamak suretiyle; kanun hükümlerinin anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması hususunda hukuksal yorum ve muhakeme becerisi edinmelerini kolaylaştırmaktır. Bunun yanında, güncel hayat ile oldukça yakın ilişki içinde olan Medeni Hukuk dalının önemli bir aşamasını oluşturan kişi ve kişilik kavramları, kişinin ehliyetleri ile kişinin ve kişiliğin korunmasının tartışılması suretiyle; kişinin aynı zamanda hukuksal bir varlık olduğunun, kişi olmanın bir takım hukukî sonuçları olduğunun hayatın içinden örnekler ve yargı kararları ile anlatılması amaçlanmaktadır.

Dersin işlenişine öncelikle, Medeni Hukuka giriş mahiyetinde temel kavramlar ve kaynaklar hakkında bilgi verilerek başlanacaktır. Devamında, gerçek kişiler, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişinin ehliyetleri, kişilik hakkı, kişinin diğer kişilerle ve yerle ilişkisi, kişisel durum sicili, tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar konuları işlenecektir. Son olarak güncel hayattan örnekler ile yargı kararlarının tartışılması suretiyle konuların pekiştirilmesi planlanmaktadır.