Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları gibi konuları içermektedir. Öğrenci bu ders ve devam dersi olan COMP121 sonunda öğrencilik hayatı ve sonrasında çalışma hayatında bilgisayar ve teknolojiyi alanına yönelik etkin kullanabilecektir.


This selection of resources and activities is intended to help you make the best of your time at FIU by giving you support and advice that will help you study effectively and produce the best possible work in your courses. As you work through the materials, you will get a good idea about the philosophy of Final International University, and all that you will need to do to develop the knowledge, skills and competences that will serve you throughout your life and career.