Psikoloji bilim dalının kuruluşunda ve gelişiminde önemli rol oynamış düşünce akımlarının ve bu akım temsilcilerinin işlendiği bir derstir. Bu ders çerçevesinde öğrenci, odak noktası insan davranışını anlama olan psikoloji biliminin kısa tarihi içinde nereden nereye gelmiş olduğu ve yolculukta ortaya çıkan temel kavramlar ve düşünce ekolleri hakkında bilgi ve içgörü kazanmış olacaktır. 

Bu dersin amacı davranışın sinir sisteminde gerçekleşen fiziksel, kimyasal, ve nörolojik emelleri, beynin anatomisi ve fizyolojisi, duygu, düşünce ve davranışın fiziksel ve kimyasal emelleri, insan sinir sistemin ve organizasyonun davranış ile ilişkisi, nörobiyolojik süreçlerin psikolojik süreçlere nasıl dönüştüğü.


Bu dersin amacı psikolojinin tanımını, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, vb); psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb); psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan ve savunma mekanizmaları incelemektir. 


Bu ders, psikolojik rahatsızlıkların psikanalitik bakış açısıyla kategorizasyonunu, sebeplerini ve tanımlarını içerir.

Psikopatoloji ve kişilik kuramları derslerinin devamı niteliğinde olan uygulamalı bir derstir. Bu derste, öğrencilerin seçilen filmleri analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla izleyip film karakterlerini duygu, davranış ya da algı gibi psikolojik süreçler, psikopatoloji, kişilik ve diğer psikolojik temalar temelinde incelemesi amaçlanmaktadır.


SPSS veri analizi programına giriş, veri seti oluşturma, veri girişinin yapılması, veri setinin temizlenmesi, verilerin yeniden kodlanması, basit ve grup frekans analizleri, ki kare analizi, t-testleri, tek yönlü ANOVA, korelasyon ve basit regresyon analizinin yapılması ve yorumlanması


Bu dersin temel amacı kişilik ve kişiliğin temel kavramlarını önce genel bir bakış açısıyla, daha sonra ise farklı kişilik kuramlarının detaylı bir biçimde ele almaktır. Ders içeriğinde S. Freud, Jung, Adler, Erikson, Sullivan, Horney, Fromm, A. Freud ve Klein gibi ünlü psikanalist kuramcıların yanı sıra Watson, Skinner, Kelly, Maslow, May, Allport, Cattell, McCrae, Costa, Eyesenk gibi araştırmacı kuramların teorilerine yer verilecektir. Ayrıca alternative ve güncel kuramlar üzerine de tartışılması planlanmıştır.